Har du några frågor?

Vi berättar gärna mer hur vi kan hjälpa dig, låt oss kontakta dig.
Vi använder cookies för att spara viss information. När du använder Dicoms hemsida godkänner du detta.

Jag accepterar

GDPR och integritet

GDPR

Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Det har varit ett omfattande arbete för de flesta företag i Sverige med många frågor hur det ska hanteras och fungera. Vi kan kortfattat poängtera att det med GDPR är än mer viktigt att veta vilken information som hanteras samt att det hanteras på ett säkert sätt i säkra lösningar. Kontakta gärna oss på Dicom för att få veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag med säkra lösningar.

Hantering av persondata hos Dicom (GDPR)

För dig som är kund till Dicom har vi skickat ut GDPR-information ihop med ett Personuppgiftsbiträdesavtal samt information hur vi hanterar våra kunders data. Detta avtal som blir ett tillägg till befintligt samarbetsavtal skrivs under av bägge parter. Har du frågor, kontakta oss på Dicom så hjälper vi dig.

Dicom hanterar personlig information som krävs för vår verksamhet. Informationen vi hanterar är genomgången och klassificerad. Nedan följer lite kort information kring vår hantering av personinformation.

Skälet till att vi hanterar persondata:

 • Vi måste följa lagen som arbetsgivare (Kunna betala ut löner, ge underlag till myndigheter etc.)
 • Kunna bedriva verksamheten där vi måste kunna leverera enligt överenskomna avtal med våra kunder
 • Kunna bedriva försäljning av våra tjänster till den marknad vi riktar in oss på

Persondata Dicom hanterar:

 • Information om våra anställda som krävs för verksamheten
 • Information om våra kunder som krävs för att vi ska uppfylla våra åtaganden. Informationen vi lagrar är:
  • Namn
  • Roll/befattning
  • Kontaktinformation
  • Information kring ärenden och utrustning vi ansvarar för

Du har alltid rätt att begära ut den persondata vi lagrar om dig samt begära ändring om något skulle vara fel. Våra kunder kan själva ta ut en export av persondata i vårt Extranet.

Hantering och lagring av information:

 • All information lagras i säkra datahallar i Sverige
 • Internt arbetar vi med medvetenhet och utbildning
 • Dicom har en säkerhetspolicy kring hantering av information
 • Samtlig personal har skrivit på sekretessförbindelse
 • Vi arbetar efter principen om medvetenhet och minimering av hantering av personinformation.
 • Vi har höga krav på säkerhet och följer GDPR samt våra policys för hantering av information.

På vår website använder vi cookies för följande ändamål:

 • Analysera trafiken och antal besökare (Google Analytics)
 • Lagra information för användarupplevelsen på siten (t.ex. om besökaren stängt ner “kontakta oss” formuläret)
 • Kontrollera vilket företag som äger besökarens IP nr

Har du frågor eller vill veta mer om hur vi arbetar med GDPR och integritet är du välkommen att kontakta oss.