Närhet och kompetens är det viktigaste för oss

Vanpee-bolagen


Behovet: Vanpee är bolag inom Lagercrantz-koncernen med totalt omkring 45 personer anställda på tre kontor i Stockholm, Norrköping och Göteborg. Från början hade Vanpee all it inhouse med ett flertal olika servrar och en egen it-chef anställd. Företagsledningen upplevde att det fanns stora risker med en lokal it-drift samtidigt som det förmodligen inte var en långsiktigt ekonomiskt försvarbar lösning.

De ville även få en tydligare bild när det gällde investeringsbehov och hantering. Vanpee kontaktade därför Dicom för att få en bättre överblick och kontroll över it-miljön.

Lösningen: Dicom började med att först göra en genomgång av utrustningen och tittade på det övergripande och individuella behovet. Från att ha 20 olika servrar i ett rum tog Dicom fram ett förslag som innebar att man levererade all serverkapacitet via en fast koppling mellan kontoren och Dicoms servermiljö. Efter 6 månader hade Dicom genomfört större delen av förändringen. I dag levererar Dicom all serverkapacitet, brandväggar, drift och support samt backup till en fast månadskostnad.

– Kompetens och närhet är oerhört viktigt för oss. Nu har vi en it-drift med hög säkerhet och personlig och engagerad support, säger Håkan Donnerlid, vd Vanpee AB.

Effekten: Efter ca 6 månader hade kunden en ny it-struktur och en it-miljö som de aldrig behöver vara orolig för. Från att ha drift och backup lokalt till att Dicom sköter allt och till en lägre kostnad än tidigare.

– Företagsledningen har fått en problemfri it-lösning och full kontroll över drift, support och alla kostnader. Nu kan de helt fokusera på sin kärnverksamhet. Innan var det svårt att förstå det verkliga it-behovet. I dag kan de i stället ställa krav och ifrågasätta på ett helt annat sätt, säger Håkan Eriksson, projektkoordinator, Dicom.

Dicom och Vanpee träffas regelbundet och stämmer av om behov har förändrats eller om det är något som behöver åtgärdas. Kunden behöver inte längre göra dyra investeringar i hårdvara och behovet av en egen it-avdelning har också försvunnit. Som företag har Vanpee fått en it-kostnad som är lättare att budgetera och företagsledningen har i dag bättre insyn och kontroll över it-miljön.


Vanpee har lång erfarenhet av elektronik och elektroniska komponenter inom områdena: elektromekanik, kablagetillbehör, kontaktdon och passivt.
Vanpee är ett ledande företag inom Industriell kommunikation, kundanpassade datorer och serverlösningar samt displayer

– Kompetens och närhet är oerhört viktigt för oss. Nu har vi en it-drift med hög säkerhet och personlig och engagerad support, säger Håkan Donnerlid, vd Vanpee AB.