En trygg IT-struktur.
Och samarbetspartner.

Synoco Scandinavia


Behovet: Synoco Scandinavia är ett svenskt bolag som designar, distribuerar och säljer Gants klockor. Tidigare arbetade de traditionellt med en IT-leverantör som tog betalt per timme, vilket gjorde att fakturorna växte med problemen. I samband med att man skulle flytta 2010 tog Niklas Dahlgren kontakt med Dicom via en referens. På mycket kort tid skulle hela företagets kontor flyttas och en komplett IT-lösning tas fram.

Lösningen: Dicom levererade en helhetslösning och inom några veckor var allt klart, från offert till färdigt avtal. Lösningen innebar att Dicom tog hand om infrastruktur, planering och projektledning och flyttade all IT till sina lokaler. E-posten placerades i molnet, en stor del av arbetsplatser byttes ut samtidigt som nya rutiner skapades för drift och support. Ett helt nytt kontor sattes upp.

– Dicom har gett oss en trygg helhetslösning som gör att vi kan fokusera på vår kärnverksamhet. För oss var det viktigaste att få en problemfri IT och en professionella samarbetspartner. Vi känner oss mycket nöjda och har nu ett fastprisavtal för server, support, drift och e-post vilket gör att det är lättare för oss att budgetera. Eftersom jag reser mycket till våra återförsäljare runt om i världen och flera andra hos oss arbetar externt, är det viktigt att kunna arbeta både stationärt och mobilt, berättar Niklas Dahlgren, försäljningsdirektör, Synoco Scandinavia.

Effekten: Synoco kan i dag vända sig till Dicom och få hjälp med allt IT-relaterat. Resultatet har blivit ett långsiktigt helhetsåtagande och ett fastprisavtal.

- Det är intressant att vara IT-partner till Synoco och kunna erbjuda dem en problemfri IT. Som deras leverantör driver vi IT-frågorna åt dem, bevakar och arbetar proaktivt. Vår breda erfarenhet av liknande uppdrag gör att vi snabbt kan hitta lösningar och anpassa dem utifrån en viss fast struktur. Och till ett fast pris.


Synoco Scandinavia är ett svenskt bolag som omsätter ca 50 miljoner kronor. Med återförsäljare i 25 länder, designar, distribuerar och säljer de Gants klockor över hela världen.

- Vi känner oss mycket nöjda och har nu ett fastprisavtal för server, support, drift och e-post vilket gör att det är lättare för oss att budgetera. Eftersom jag reser mycket till våra återförsäljare runt om i världen och flera andra hos oss arbetar externt, är det viktigt att kunna arbeta både stationärt och mobilt, berättar Niklas Dahlgren, försäljningsdirektör, Synoco Scandinavia.