Ett riktigt partnerskap med delat it-ansvar

Stockholms Handelskammare


Behovet: Strax innan sommaren 2011 fick Dicom förtroendet att vara med i Stockholms Handelskammares (SHK) upphandling av ny IT-partner. SHK valde mellan tre leverantörer och bestämde sig att samarbeta med Dicom för deras flexibla lösning och höga servicegrad, till rätt pris.

SHK hade tidigare en intern it-avdelning bestående av tre anställda. Utmaningen för Dicom var att skapa en så självgående och driftsäker it-miljö som möjligt när antal it-anställda skulle gå från tre till en. Mycket höga krav ställdes även på säkerhetsfrågor eftersom SHK arbetar med känslig juridisk information.

Lösningen: Dicoms teknikchef och supportchef blev projektansvariga för uppdraget. Inledningsvis gjordes en förstudie och efter den var färdig lämnades en uppskattning på åtgärder, en tidplan samt en budget. När offerten var godkänd tillsattes ett team på 6 konsulter som började arbeta med uppdraget.

Den PC -baserade datorparken byttes ut till bärbara och stationära Apple-produkter. It-miljön migrerades helt och flyttades ut till Dicoms servrar för säker backup och drift. Dicom har även standardiserat hela klientmiljön och hårdvaran finansieras via Dicoms finanspartner.

Effekten: Numera har alla användare datorer med backup och samtliga hostade lösningar från Dicom, till ett fast pris per månad. Tack vare standardiseringen av hårdvara har andelen supportärenden minskat och när användarproblem väl uppstår är hjälpen nära via fjärrstyrning från Dicoms helpdesk. Kontinuerliga och lite mer långsiktiga it-möten sker också kvartalsvis för projektering och avstämningar.

– SHK har numera en flexibel datorpark med en säker servermiljö bakom. Tidigare har kunden köpt hårdvaran samt varit tvungna att hantera både reparationer och garantiärenden. I dag sköts hela it-miljön smärtfritt till ett fast pris som gör det lättare att budgetera it-kostnaderna, säger Anders Forsmark, kundansvarig, Dicom.


Stockholms Handelskammare har 2 400 medlemsföretag, allt från stora multinationella företag till små, kunskapsintensiva företag. Under mer än 100 år har Handelskammaren varit en blåslampa på politiken i för näringslivet viktiga frågor. Genom täta kontakter med politiker och tjänstemän, debattartiklar, rapporter, svar på remisser och brett nätverkande, bildar Stockholms Handelskammare opinion för näringslivsfrågor.

– Med Dicom har vi fått en riktig partner att dela it-ansvaret med, säger Anders Nilsson, it-chef, Stockholms Handelskammare.