Automatiserat digitalt flöde

Solberg - Automatiserat flöde

Uppdraget: Uppdraget för Solberg gick ut på att automatisera genereringen och kontrollen av PDF-filerna så långt som möjligt. Eftersom Solbergs InDesign-produktioner är uppdelade i flera olika filer var en av utmaningarna att skapa enskilda PDF-filer och därefter slå ihop dessa till en enda PDF-fil, med korrekt sidordning. Ett annat målen var att effektivisera produktionen av PDF-filer och samtidigt minimera felkällor, runt upplösning, färgrymd, ICC-profiler och typsnittsformat..


LÖSNING: För att lösa uppgiften användes Enfocus PowerSwitch och PitStop Server tillsammans med scriptning av Adobe InDesign.  Systemet hanterar två olika arbetsflöden, ett för korrektur och ett för tryckfärdiga filer. Korrekturflödet genererar komprimerade PDF-filer, sorterar sidorna i dessa och slår ihop dem till en enda PDF-fil. Alternativt kan man välja att systemet genererar enskilda PDF-filer för varje sida i InDesign-dokumentet och namnger dessa med ett sidnummerprefix. 
Flödet för tryckfärdiga PDF-filer fungerar på samma sätt med tillägget att filerna även kontrolleras av PitStop Server. Med hjälp av metadata i InDesign-filen vet systemet även vilket tryckeri och vilket papper som gäller för slutprodukten och tar därför hänsyn till detta i kontrollen av filerna. 
Systemet byggdes även för att kunna hantera filer som utnyttjar InDesigns bokfunktion.

Vad har ni uppnått med lösningen? 
Slutresultatet blev att användarna kan släppa en eller flera InDesign-filer i en särskild mapp för rippning. Efter en stund dyker de/n färdiga PDF-filen/filerna upp i en annan mapp, eller eventuellt en felrapport om kontrollen upptäckt något otillbörligt. Detta frigör tid för användarna att kunna fortsätta producera utan att behöva vänta att InDesign ska släppa dokumentet. Detta minskar de repetitiva moment för medarbetarna hos Solbergs och därigenom sparar man mycket tid och pengar. 

Genom scriptning av InDesign och kopplingen till PowerSwitch kan alla användare, via en palett i InDesign, välja vilket tryckeri som skall hantera dokumentet. Systemet sätter alltså automatiskt rätt ICC-profil på PDF-filen innan den kontrolleras och skickas iväg för tryck. 

Det finns ytterligare en stor fördel med den här typen av serverbaserat system - samtliga anställda hos Solberg kan, utan att ha tillgång till InDesign, generera olika typer av PDF-filer för korrektur eller tryck. Vem som helst kan lägga en InDesign-fil i en utdelad mapp och en liten stund senare landar den färdiga och kontrollerade PDF-filen i en annan mapp.

Några andra positiva effekter? 
Vi sparar även mycket tid på att enkelt kunna skapa lågupplösta bilder utan att behöva öppna de högupplösta bilderna i PhotoShop och sedan spara ned dem som lågupplösta, säger Johan Öhlander och Ronnie Markhag.   

Är målen med lösningen uppfyllda? 
Ja, absolut!


Solberg Kommunikation AB är en kommunikationsbyrå som hjälper företag och organisationer att bygga starka varumärken. Solbergs vision är att vara den mest efterfrågade kommunikationsbyrån i Sverige. 

Solberg samarbetar idag med drygt 50 företag och organisationer, privata såväl som offentligt ägda.  De flesta är noterade på börsen. Några är stora, andra är mindre med ambitionen att växa och bli större.

Solbergs kundföretag finns i de flesta branscher, från tung industri till utpräglade tjänsteföretag. Solberg har 44 medarbetare med kontor i både Göteborg och Stockholm. Senaste bokslutsåret omsatte företaget över 57 miljoner kronor. 

Lösningen som levererades uppfyllde väl våra mål och ger oss en effektiv hantering av vårt flöde säger Johan Öhlander och Ronnie Markhag på Solberg.