Personlig och otroligt snabb service tryggar den dagliga driften.

BroGripen


Behovet: BroGripen hade tidigare en komplex IT-lösning med specialutvecklade programvaror för sina tjänster och en egen server. Utan egen IT-personal och med stora problem med dyr och långsam drift, ökade behovet av att lägga ut driften och ägandet av hårdvaran.

BroGripen sitter på en rad olika platser och behövde även hjälp att samla och drifta supporten av alla sina datorer. BroGripen pratade med åtta olika IT-leverantörer innan de bestämde sig.

Lösningen: Våren 2009 skrevs ett avtal för BroGripens centrala IT-miljö och samarbetet med Dicom inleddes. Dicom tog ansvar för driften och samlade de centrala delarna i sin virtuella servervärld. Ett helhetsansvar som innebar att man flyttade över servertjänsterna och förenklade hela IT-miljön. Dicom ansvarade för den komplexa övergången och ledde hela projektet.

Efter migreringen uppdaterade och konsoliderade Dicom miljön så att BroGripen  fick lägre kostnader och säkrade på så sätt en modernare och mer bekymmersfri miljö.
I dag har Dicom även förtroendet att drifta och supporta BroGripens alla användare och fungerar dessutom som bollplank vid tekniska frågor. 


Effekten: BroGripen har i dag en personlig leverantör som tar hand om driften av BroGripens centrala servermiljö. Dicom levererar även snabb daglig support av deras användare på distans med hjälp av Dicoms virtuella värld och supportplattform. Effekten har blivit ett nära samarbete med personlig service som säkrar upp servermiljö och optimerar trygghet och effektivitet i vardagen. Ett långsiktigt samarbete som överträffar kundens förväntningar. 


BroGripen är en fastighetskoncern med bostadsfastigheter i Mälardalsregionen och Skåne.

– Jag har arbetat med en rad olika IT-leverantörer, men Dicom slår allt. Samarbetet fungerar otroligt bra. Vi lyfter bara luren så börjar de arbeta direkt, berättar Mats Willer, Ekonomichef BroGripen