Backup är för affärskritiskt för att vi ska sköta den själva.

Röda korset


Behovet: För ungefär två år sedan kontaktade Röda Korset Dicom för att få hjälp med backupfunktionen av sina närmare 100 servrar. Under åren som har gått har uppdraget vuxit och i dag är Dicom även bollplank åt Röda Korset i tekniska IT-frågor.

Röda Korset skötte tidigare all lagring av backupdata själva. Det rörde sig om rutiner och arbetsinsatser som var mycket tidskrävande. Behovet växte av att kunna lagra och flytta ut kopieringen av affärskritisk data utanför huset.  Eftersom man ville hålla nere antalet IT-personer internt, sökte man en extern partner som kunde ta hand om säker backuptagning av servrarna.

Lösningen: Röda Korset valde Dicom som IT-partner för att få en trygg och fungerande distansbackuplösning för sina servrar. Under åren som gått har man byggt upp en god relation. I dag sköter Dicom backupen på distans. Den höga säkerheten garanteras genom att all krypterad information även speglas i en serverhall på andra sidan stan.

Effekten: Med Dicoms Distansbackup har Röda Korset nu en trygg och väl fungerande backuplösning, med en säker extern lagring. Ett tydligt rapporteringsverktyg gör att man hela tiden kan följa statusen på backupen.

Röda Korset har duktiga medarbetare och med Dicoms spetskompetens kompletterar man sin egen IT-kompetens. Utan några krav på egen investering i komplexa lösningar. Effekten har blivit en bättre backupstruktur samt säkrare och billigare drift.

Sedan i somras hjälper Dicom även Röda Korsets folkhögskola i Skärholmen. Röda Korsets IT-avdelning ville få avlastning och hjälp med att renodla verksamheten och bad därför Dicom att ta ansvar för folkhögskolans IT-system. Personalen på skolan fick ett komplett stöd för skötsel av elevdatorer, server, brandvägg, nätverk m.m. Dicom är även regelbundet på plats för förebyggande support.


Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Röda Korsets mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

– Vi har nu en bra IT-partner som sköter backuptagning av all affärskritisk information. Dicom ger även kompetent stöd i många andra frågor rörande vår IT-infrastruktur, berättar Joakim Pettersson-Winter, IT-chef
Röda Korset.