Det bästa med Dicom är att de förstår våra behov

Profi Fastigheter


”De känns som vår egen IT-avdelning”

Profi Fastigheter är ett oberoende fastighetsbolag med fokus på Sveriges tillväxtregioner Stockholm, Göteborg och Malmö. Beståndet uppgår till drygt 500 000 kvm kommersiella lokaler med ett marknadsvärde överstigande 6 miljarder kronor.

Profi Fastigheter har 35 engagerade medarbetare med bred kompetens. Bolaget är en aktiv ägare som förvaltar, förädlar och utvecklar fastigheter i egen regi.
Profi Fastigheter bygger långsiktiga relationer med hyresgäster, investerare och samhället i stort.

Uppdraget: Anders Sylvén, som är ekonomidirektör på Profi, berättar att samarbetet med Dicom började för ungefär tre år sedan. De hittade Dicom genom kontakter, men konkurrensutsätter dem ständigt bland annat genom regelbundna upphandlingar. Innan Dicom kom in i bilden gjorde Profi det mesta själva när det gällde IT. Genom en delvis ny strategi, kraftig tillväxt och expansion är de nu ett helt annat företag än för några år sedan. Och behoven ser därmed också annorlunda ut.

–2012 flyttade vi till ett nytt större kontor och Dicom var då mycket involverade i hela processen. De byggde upp vår infrastruktur och utvecklade en ny IT-strategi. I och med att vi har vuxit så kraftigt de senaste åren genom de fastighetsförvärv som vi gör ställer vi ständigt nya krav på ett IT-system som fungerar och som kan anpassas efter vår tillväxt, berättar Anders Sylvén.

Lösningen: I dag har Profi en kostnadseffektiv och driftsäker IT-miljö med en trygg och personlig service och support. 
– Dicom förstår våra behov och levererar den kvalitet vi vill ha, utan att försöka göra oss mer IT-beroende än vi är.  Vi upplever Dicom som mycket personliga. Det är alltid samma kille som kommer och vi har vår egen kundansvarige. Det centrala för oss är att personalen kan sköta sitt arbete utan avbrott. Kvaliteten ska vara hög och kostnaderna får inte skena iväg. Sedan ett år tillbaka har vi även en egen ekonomiavdelning och ett eget affärssystem som sköter all administration inklusive hyresavisering till våra olika fastigheter i ett 40-tal bolag. 
– Profi har i dag virtuella servrar på plats i våra datahallar. Varje vecka besöker vi Profis olika kontor och svarar på frågor och hjälper till att lösa problem och önskemål. Det kan vara allt ifrån att registrera en ny användare till att köpa in ny utrustning och uppdatera programvara. Vi hjälper även till med IT-strategi och de frågor som rör Profi som fastighetsägare vid behov, berättar Joel Svenblad, kundansvarig hos Dicom.  

Effekten: I dag är Profi ett helt annat bolag än för några år sedan. Med olika förvärv har ofta olika system medföljt. Genom att renodla miljön och dra in samtliga användare i Profis miljö har kostnaderna kunnat minskas. Dicom hanterar i dag hela Profis IT-behov med övervakning och support av miljön, från användare till servrar.

– Det bästa med Dicom är att de känns som vår egen IT-avdelning. De förstår våra behov och har sett till att vi i dag har en kostnadseffektiv och driftsäker miljö som är anpassad för fortsatt expansion, avslutar Anders Sylvén. 
Det bästa med Dicom är att de förstår våra behov och har sett till att vi i dag har en kostnadseffektiv och driftsäker miljö som är anpassad för fortsatt expansion, säger Anders Sylvén, CFO Profi Fastigheter.