Våra policies när det gäller kvalitet och miljö.
 

Kvalitetspolicy


Våra kunder ska tydligt se att ett samarbete med Dicom skapar kundnytta med en kvalitet som alltid motsvarar förväntan – och lite till.

För att säkerställa att de lösningar vi levererar är de bästa ska Dicom arbeta efter nedanstående riktlinjer.

Dicom ska bl.a:

 • Hålla vad vi lovar eller överträffa kundens förväntningar
 • Ge snabb återkoppling
 • Arbeta proaktivt med kunden och deras IT-miljö
 • Följa IT-företagens affärsregler
 • Löpande se över arbetsmetoder för att förbättra vår service och kvalitet
 • Löpande dokumentera, i vårt rapporteringsverktyg Dinet, utfört arbete hos kund

Miljöpolicy:
Dicom ska medverka till en god miljö bl.a. genom att:

 • Engagera samtliga medarbetare i Dicoms miljöarbete.
 • Minska användandet av förbrukningsmaterial.
 • Ta hänsyn till miljöaspekterna vid inköp av IT-utrustning.
 • Följa gällande lagar och krav inom miljöområdet.
 • Källsortera avfall och restprodukter.
 • Sänka energiförbrukningen för IT-utrustning och övrig apparatur som används i vår verksamhet.