Låt oss få IT-ansvaret.
Så kan du ta ansvar för annat.
  

Outsourca er IT till Dicom


Många företag väljer i dag att lägga ut hela eller delar av sitt IT-system och sin infrastruktur på en extern IT-partner. Vi har kapaciteten och kompetensen att sköta IT-miljön till en fast kostnad och ta hand om hela driften och supporten hos oss.
Vi tar inte bara hand om era centrala system, vi sköter även användarsupporten, levererar arbetsplatser/ipads samt kontorsnätverket och distansarbete.  

Direkt affärsnytta
Vi garanterar hög tillgänglighet oavsett om det gäller mail, filing eller hela affärssystem och driftar i säkra serverrum med avbrottsfri kraft, kyla, larm, lås m.m. Våra lösningar ger direkt affärsnytta i form av ökad effektivitet samt tid och resurser över för annat, samtidigt som de är flexibla för att passa just dina behov. 

Outsourca central IT och användarsupport
Nya kunder väljer idag att outsourca större delen av IT miljön till Dicoms centrala lösningar. På så sätt får kunden en flexibel partner som levererar en stabil och trygg IT plattform samt support och stöd till användarna. Behovet av egen utrustning och IT personal minskar radikalt. Dicom sköter hela projektet för migrering och överflytt av befintlig miljö till Dicoms centrala.

Ring oss redan idag på 08-6929210 eller Kontakta oss så berättar vi mer!