Tillgängligt rapporteringssystem i säker servermiljö.

Lagercrantz Group


Behovet: Lagercrantz Group är en teknikhandelkoncern med verksamheten organiserad i tre olika divisioner. Med 25 olika dotterbolag behövde man få ett webbintegrerat system för att underlätta rapportering av månatliga, bokslut m.m.

Lösningen: I början av 2010 fick Dicom uppdraget att sköta Lagercrantz koncernlednings centrala rapporteringssystem. Lagercrantz Group bytte till en helt ny miljö, baserad på flera av Dicom tjänster med bland annat virtuella servrar och säker inloggning med engångslösenord. Tidigare hade man fysiska servrar i en egen serverhall och en komplicerad inloggningsprocedur.

Dotterbolagen kan nu logga in och rapportera på ett säkert sätt. Nya bolag som tillkommer kan direkt koppla upp sig och inga installationer eller egna investeringar krävs ute hos kunden. I steg ett virtualiserade Dicom de fysiska servrarna, men man behöll inloggningen via ett danskt bolag i koncernen. I steg två hade man nya virtuella servrar i Dicoms säkerhetslösning med säker ssl inloggningsfunktion och one time password.

Effekten: Effekten har blivit en flexibel och tillgänglig lösning med hög säkerhet som kan skalas upp vid behov. Dicom har byggt en tillgänglig miljö där varje användare har en egen skräddarsydd säkerhetskod. Inloggning och rapportering sker på ett säkert sätt, oavsett var man befinner sig. 

Lagercrantz har nu ett koncernrapporteringssystem, byggt utifrån deras behov på ett webbintegrerat sätt. Allt placerat i en servermiljö med stordriftsfördelar och hög säkerhet.

För mer information kontakta Dicom kundansvarig:
Håkan Eriksson
08-692 92 45
hakan@dicom.se

Lagercrantz är en teknikhandelskoncern inom elektronik, el, kommunikation och angränsande områden. Koncernen arbetar med värdeskapande försäljning inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och leverantörer.

– Vi har nu ett flexibelt och webbintegrerat rapporteringssystem i en säker servermiljö. Dicom har den tekniska kompetensen att sköta både driften och supporten, säger Anders Larsson, koncernkontroller Lagercrantz Group.