Barn och ungdom är vår framtid.

Dicom stödjer barn och ungdom

Det finns många bra initiativ att stödja och Dicom stödjer gärna verksamheter som är relaterat till barn och ungdom. Idag stödjer vi följande:

BRIS - Barnens rätt i samhället.
BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen.  Många tror att BRIS (Barnens Rätt I Samhället) är en statlig myndighet. Så är det inte. BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. Läs mer om BRIS.

Ungdomsidrott - Basket för unga flickor och pojkar
Ungdomsidrotten bygger på mycket ideellt arbete med minimala ekonomiska resurser. Dicom stödjer Djursholm Indians ungdomsbasket för flickor och pojkar.
Klubben har haft flera framgångar de senaste åren och har idag spelare i landslaget.
Läs mer om Djursholm Indians.