Tillgängligheten i vårt nya system gör att mycket tid kan sparas.

Coreworkers


Behovet:
Vintern 2010 inleddes en diskussion med Dicom om att utveckla IT-systemet hos kommunikations- och mediebyrån Coreworkers. Byrån hade vuxit och man började få svårt att själva hinna med att sköta IT-driften. Kraven växte också internt på att ha nya och smidiga lösningar och samtidigt öka tillgänglighet och säkerhet. Valet stod till sist mellan två leverantörer och Dicom vann uppdraget, bland annat tack vare sin stora erfarenhet från reklambranschen, men även pris och lösningar var helt rätt.

– Vi fick förtroendet att ta över IT-driften och standardisera datorer, system och applikationer för att få en effektiv och stabil IT-miljö, berättar Thomas Ålund på Dicom.  

Lösningen: I dag har Coreworkers ett fast avtal med Dicom för distansbackup, support och drift av server och mail. En ny filserver gör att byråns jobb finns samlade så att alla kommer åt dem både på kontoret eller om de är ute hos en kund eller arbetar hemifrån. Den fasta servern är installerad och Dicom gör en fjärrbackup av alla filer varje kväll. På så sätt säkras allt och det har varit ett viktigt krav från Coreworkers. Mailen har även flyttats från Coreworkers huvudägare i Danmark till Dicoms hostade maillösning och allt fungerar mycket bra.

– Vårt nya IT-system ger en rad fördelar för många, till en vettig summa per person och månad. Hittills har allt fungerat jättebra och när vi har byggt ut systemet fullt ut kommer vår IT att fungera ännu bättre. Tillgängligheten i systemet gör att vi kan arbeta smidigt och spara mycket tid, säger Patrik Gullbert, formgivare och IT-ansvarig på Coreworkers.  

Effekten: För Coreworkers är den samlade nyttan att de kan arbeta snabbare, smidigare och säkrare än tidigare. Den ökade tillgängligheten uppskattas mycket av alla och gör att de kan korta ledtider i projekt. När en fråga dyker upp har de supporthjälp per telefon som ofta kan lösa problemet direkt. Ett par gånger i kvartalet kommer även Dicom på besök och man kan ta upp frågor eller funderingar man har.  


Coreworkers är en kommunikations- och mediebyrå.
Specialister på Employer Branding.

Tillgängligheten i systemet gör att vi kan arbeta smidigt och spara mycket tid, säger Patrik Gullbert, formgivare och IT-ansvarig på Coreworkers.