Hur säker är din backup
i dag?
 

Säker och beprövad backup på distans


Vill du ha en trygg backuplösning? Backup är i dag en komplex och dyr investering som kräver hög kompetens, löpande skötsel och underhåll. Nu kan du få automatiserad och säker backup över internet där vi lagrar er data i våra säkra serverhallar.

Din backup skickas dagligen, helt automatiskt från dig till Dicom Data, där dina filer är i tryggt förvar. Du kan snabbt och enkelt själv återställa en eller flera filer genom ett användarvänligt webgränssnitt. Du betalar ett fast pris per månad och endast för det utrymme du använder.

Säkerhet
I takt med att rörlighet och kommunikation ökar, fler system kopplas upp, och fler arbetar på distans ställs nya krav på säkerhet som också är användarvänlig. Dicom Data erbjuder i dag lösningar som skyddar mail, servrar och hela arbetsplatser, även vid distansarbete.

Vi har tjänster som filtrerar bort SPAM och virus i mailen, mailarkivering och business continuity. Vi hjälper kunder med brandväggar på kontoren och säkra uppkopplingar utifrån likväl som traditionellt virusskydd på servrar och arbetsplatser.
Läs mer om våra tjänster eller kontakta oss direkt för mer information.

Vill du veta mer om våra backuplösningar?
Kontakta Andreas på telefon
08-692 92 27 eller maila på andreas@dicom.se